Dansk moms på tysk leasing

13. marts 2013

Efter årsskiftet er reglerne for privatleasede biler i Tyskland ændret. Personer der er bosat i Danmark, men privatleaser i Tyskland skal nu betale dansk moms.

Førhen har der været en mindre besparelse ved at privatlease bil i Tyskland da man så har kunnet nøjes med at betale den lavere tyske moms (19 %) i stedet for den højere danske moms (25%), men den nye ændring i reglerne gør, at privatleasede biler fra Tyskland til personer bosat i Danmark, nu skal momses efter dansk moms.

Ændringerne har været kendt siden 2009, og derfor mener Christian Brandt, der er direktør i brancheorganisationen Finans- og Leasing, heller ikke, at det nødvendigvis medfører højere priser.

"De nyeste kontrakter har taget højde for ændringerne, så priserne er indrettet efter den højere moms. Jeg tror derfor ikke, at priserne kommer ikke til at stige voldsomt nu og her."

Han påpeger ligeledes, at man bør være ekstra opmærksom på sin kontrakt mht. de nye regler.

"Selv om aftalen er underskrevet sidste år eller tidligere og løber i flere år, så skal man stadig betale dansk moms fra og med 2013. Det bør man lige sikre sig, at kontrakten tager højde for."