Leasingtyper

leasingtyper skilt

Leasing er ikke bare leasing. Ligesom der findes mange forskellige typer bilejere med mange forskellige krav og behov, findes der mange forskellige typer leasing, der er tilpasset disse forskellige krav og behov. Her kan du læse mere om de forskellige leasingtyper.

Privatleasing

Privatleasing er et muligt alternativ til at købe bil. Privatleasing kan både henvende sig til private forbrugere og til forbrugere, som også bruger bilen i arbejdsøjemed. Når leasingsperioden er slut, kan leasingtageren aflevere bilen tilbage uden yderligere forpligtelser. Det aftales i leasingkontrakten, hvad bilen vil koste i den aftalte periode, som er bindende for begge parter.

Flexleasing

Flexleasing er leasing af en bil uden registreringsafgift, som i stedet beregnes og betales på månedsbasis. Når leasingperioden er slut, skal der ikke afregnes yderligere registreringsafgift til skat. Leasingselskabet er i hele leasingperioden registreret som ejer, og når leasingperioden er slut, kan der efter aftale tegnes en ny leasingkontrakt. Afgiften og værdien af bilen vil typisk være faldet og vil dermed gøre eventuel ny leasing billigere. Leasingselskabet kan også vælge at sælge bilen uden afgift.

Flexleasing er kørsel med køretøj på danske nummerplader, hvor der kun betales registreringsafgift for den periode, hvor bilen kører med danske nummerplader.
Flexleasing kan benyttes af virksomheder såvel som private med store fordele.
Flexleasing giver brugeren mulighed for at skifte mellem flere køretøjer som f.eks. sommer- og vinterbil.
Flexleasing strækker sig over en periode på 1 til 36 måneder, alt efter brugerens ønske.

Afgiftssatser på Flexleasing

1 - 3 måneder:
2 % af vurderet registreringsafgift + (NU* + 2,3 % p.a.) + moms.
Estimeret månedlig betaling for kørsel på danske plader er pt. 2,73 %.

3 - 36 måneder:
1 % af vurderet registreringsafgift + (NU* + 2,3 % p.a.) + moms.
Estimeret månedlig betaling for kørsel på danske plader er pt. 1,54 %.

> 36 måneder:
0,5 % af vurderet registreringsafgift + (NU* + 2,3 % p.a.) + moms.
Estimeret månedlig betaling for kørsel på danske plader er pt. 0,94 %

* Nationalbankens udlånsrente (NU) fastsættes 1. januar og 1.juli hvert år.

Splitleasing

Splitleasing eller delleasing betyder, at arbejdsgiver og medarbejder kan dele leasing af en bil. Der skal føres nøje regnskab med hver eneste kørt kilometer, så man kan splitte udgifter mellem arbejdsgiver og medarbejder afhængig af, hvor meget der er kørt i arbejdsøjemed og i privat øjemed. Blandt fordelene ved splitleasing er, at arbejdsgiveren ikke behøver at købe en firmabil, mens medarbejderen ikke bliver beskattet af værdien af fri bil.

Finansiel leasing

Ved finansiel leasing af en bil, skal leasingtageren selv garantere for retsværdien af bilen. Det betyder i praksis, at det er leasingtagerens ansvar at enten købe bilen selv ved leasingperiodens udløb eller anvise en køber. Alternativt kan leasingaftalen fornyes på den samme bil til en normalt væsentligt reduceret pris. Ved finansiel leasing er det typisk leasingtageren, der har til ansvar at sørge for reparation og vedligeholdelse af bilen.

Operationel leasing

Operationel leasing og finansiel leasing har én meget væsentlig forskel: Ved operationel leasing er leasingtageren ikke forpligtet til at købe bilen/finde en køber til bilen ved leasingens udløb. Det betyder i praksis, at leasingtagers ansvar udløber samme tid som leasingen, samtidig med at bilens markedsværdi ved leasingens udløb ikke har betydning for leasingtageren. Operationel leasing kommer typisk med indbygget service som for eksempel reparationer og forsikring.

Fleet management

Fleet management - flådestyring - er en løsning for firmaer - styring af et firmas køretøjer, som for eksempel personbiler, varebiler og lastbiler. Fleet management giver firmaer mulighed for at sammensætte en bilpark, men samtidig minimere risiko forbundet med køb af køretøjer.

Derudover bruger de forskellige forhandlere ofte egne navne på de forskellige leasingtyper, men grundlæggende er leasingtyperne ens i deres form.