Kilometer i perioden

Kilometer i perioden skilt

For at tegne den bedst mulige leasingkontrakt er det vigtigt at afstemme forventning om antal kørte kilometer i leasingperioden. I leasingkontrakten aftales nemlig et maksimalt antal kørte kilometer - hvis der ved leasingens afslutning er overkørte kilometer, skal leasingtageren betale en ekstra ydelse. Det er dog ofte muligt at ændre kontrakten undervejs, hvis der er en forventning om, at de antal kørte kilometer kommer til at overstige de aftalte.